Апаратно - програмний комплекс "Сенситів Імаго"

Діагностика людського організму проводиться за допомогою діагностичного апарату для біорезонансної діагностики, створеного на основі даних про те, що клітини, тканини і органи є структурами, що володіють точними біоелектричними характеристиками. Вдалося експериментально довести, що вони можуть швидко і глибоко змінюватися при патологічних процесах. Електрони і електромагнітне поле несуть енергію, заряди і інформацію. Будучи свого роду пальним для всіх життєвих процесів, електромагнітне поле підтримує нормальний фізіологічний стан клітин - стан гомеостазу. Життєві процеси, що відбуваються в організмі, знаходять своє відображення у відомих нам вже давно електрокардіограмі, електроенцефалограмі, електроміограмі. Початкові, скриті, глибинні зміни життєдіяльності організму, тільки починають зміни структури атомів і клітин, які проявляються в зміні гомеостазу організму, вдається зафіксувати і розшифрувати тільки за допомогою комп'ютерної біорезонансної діагностики.

Кожен патологічний процес, що відбувається в нашому організмі, кожен збудник захворювання, кожне відхилення від норми мають свої, строго певні енергетичні хвильові характеристики, так звані електромагнітні шкали. У базу даних апаратного комплексу занесені еталони всіх патологічних процесів і збудників. Апарат знімає показання з організму (набір цих самих електромагнітних шкал), і порівнює з набором шкал в базі даних, в разі збігу відбувається явище біорезонансу, і дане захворювання виноситься у висновок, тобто воно дійсно присутнє в організмі. Цей процес нагадує процес сканування продуктів по штрих-коду в супермаркеті. Крім того, комп'ютерна діагностика дозволяє Вам самим побачити всі процеси в організмі на екрані монітора в процесі дослідження. Біорезонансна діагностика - це ключ до збереження Вашого здоров'я.